Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Lipiec 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lipcu 2011 roku
Lipiec 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 931
Naruszenie ładu i porządku publicznego 20
Niszczenie zieleni i szkody leśne 380
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 201
Zanieczyszczenie terenu przez psy 15
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 47
Nielegalny handel 98
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 2417
Tytoniowe 454
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 54
Wobec osób bezdomnych 30
Nielegalne plakatowanie i graffiti 14
Wobec nieletnich 32
Działania profilaktyczne w szkołach 2
Wykroczenia drogowe 2816
Założone blokady 891
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 48
Przeciwko obyczajowości 171
Osoby przekazane Policji 4
Zabezpieczenie imprez 4
Suma 8630