Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Lipiec 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lipcu 2010 roku
Lipiec 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 680
Naruszenie ładu i porządku publicznego 40
Niszczenie zieleni i szkody leśne 1460
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 192
Zanieczyszczenie terenu przez psy 12
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 127
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 2901
Tytoniowe 322
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 91
Wobec osób bezdomnych 22
Nielegalne plakatowanie i graffiti 17
Wobec nieletnich 70
Działania profilaktyczne w szkołach 2
Wykroczenia drogowe 4348
Założone blokady 362
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 5
Przeciwko obyczajowości 99
Osoby przekazane Policji 5
Zabezpieczenie imprez 3
Suma 10758