Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Lipiec 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w lipcu 2009 roku
Lipiec 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 906
Naruszenie ładu i porządku publicznego 83
Niszczenie zieleni i szkody leśne 1470
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 196
Zanieczyszczenie terenu przez psy 64
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 391
Kontrole placówek handlowych 251
Alkoholowe 1657
Tytoniowe 331
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 80
Wobec osób bezdomnych 2
Nielegalne plakatowanie i graffiti 12
Wobec nieletnich 106
Działania profilaktyczne w szkołach 0
Wykroczenia drogowe 3577
Założone blokady 389
Usunięte pojazdy nieużytkowane 25
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 72
Przeciwko obyczajowości 140
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 12
Suma 9767