Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Kwiecień 2022

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w kwietniu 2022 roku:
Kwiecień