Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: kwiecień 2018

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w kwietniu 2018 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 251
Naruszenie ładu i porządku publicznego 7
Niszczenie zieleni i szkody leśne 145
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 34
Zanieczyszczenie terenu przez psy 3
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 34
Nielegalny handel 22
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1049
Tytoniowe 431
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 139
Wobec osób bezdomnych 150
Nielegalne plakatowanie i graffiti 4
Wobec nieletnich 96
Działania profilaktyczne w szkołach 220
Wykroczenia drogowe 4010
Założone blokady 976
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 100
Przeciwko obyczajowości 81
Osoby przekazane Policji 5
Zabezpieczenie imprez 13
Suma 7772