Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: kwiecień 2017

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w kwietniu 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 163
Naruszenie ładu i porządku publicznego 7
Niszczenie zieleni i szkody leśne 99
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 72
Zanieczyszczenie terenu przez psy 6
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 44
Nielegalny handel 28
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 498
Tytoniowe 412
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 113
Wobec osób bezdomnych 168
Nielegalne plakatowanie i graffiti 6
Wobec nieletnich 51
Działania profilaktyczne w szkołach 264
Wykroczenia drogowe 2655
Założone blokady 670
Usunięte pojazdy nieużytkowane 7
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 65
Przeciwko obyczajowości 26
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 10
Suma 5367