Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: kwiecień 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w kwietniu 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 148
Naruszenie ładu i porządku publicznego 2
Niszczenie zieleni i szkody leśne 48
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 30
Zanieczyszczenie terenu przez psy 2
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 33
Nielegalny handel 18
Kontrole placówek handlowych 18
Alkoholowe 438
Tytoniowe 130
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 91
Wobec osób bezdomnych 82
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Wobec nieletnich 78
Działania profilaktyczne w szkołach 312
Wykroczenia drogowe 1472
Założone blokady 332
Usunięte pojazdy nieużytkowane 7
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 33
Przeciwko obyczajowości 18
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 13
Suma 3305