Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: kwiecień 2015

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w kwietniu 2015 roku kwiecień 2015

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 232
Naruszenie ładu i porządku publicznego 20
Niszczenie zieleni i szkody leśne 74
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 49
Nielegalny handel 52
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 769
Tytoniowe 241
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 94
Nielegalne plakatowanie i graffiti 4
Działania profilaktyczne w szkołach 241
Wykroczenia drogowe 1470
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 18
Przeciwko obyczajowości 34
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 3300