Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: kwiecień 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w kwietniu 2014 roku kwiecień 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 563
Naruszenie ładu i porządku publicznego 51
Niszczenie zieleni i szkody leśne 39
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 200
Zanieczyszczenie terenu przez psy 25
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 20
Nielegalny handel 92
Kontrole placówek handlowych 3
Alkoholowe 1689
Tytoniowe 433
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 131
Wobec osób bezdomnych 70
Nielegalne plakatowanie i graffiti 8
Wobec nieletnich 236
Działania profilaktyczne w szkołach 156
Wykroczenia drogowe 2220
Założone blokady 239
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 73
Przeciwko obyczajowości 105
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 4
Suma 6361