Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: kwiecień 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w kwietniu 2013 roku Kwiecień 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 790
Naruszenie ładu i porządku publicznego 69
Niszczenie zieleni i szkody leśne 106
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 239
Zanieczyszczenie terenu przez psy 36
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 28
Nielegalny handel 137
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1711
Tytoniowe 479
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 89
Wobec osób bezdomnych 84
Nielegalne plakatowanie i graffiti 8
Wobec nieletnich 355
Działania profilaktyczne w szkołach 244
Wykroczenia drogowe 1584
Założone blokady 259
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 57
Przeciwko obyczajowości 78
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 2
Suma 6355