Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Kwiecień 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w kwietniu 2012 roku
Kwiecień 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1194
Naruszenie ładu i porządku publicznego 59
Niszczenie zieleni i szkody leśne 162
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 298
Zanieczyszczenie terenu przez psy 63
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 18
Nielegalny handel 31
Kontrole placówek handlowych 2
Alkoholowe 1786
Tytoniowe 556
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 86
Wobec osób bezdomnych 61
Nielegalne plakatowanie i graffiti 13
Wobec nieletnich 254
Działania profilaktyczne w szkołach 232
Wykroczenia drogowe 1897
Założone blokady 342
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 49
Przeciwko obyczajowości 143
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 2
Suma 7248