Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: Kwiecień 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w kwietniu 2011 roku
Kwiecień 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1352
Naruszenie ładu i porządku publicznego 43
Niszczenie zieleni i szkody leśne 141
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 292
Zanieczyszczenie terenu przez psy 32
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 27
Nielegalny handel 112
Kontrole placówek handlowych 21
Alkoholowe 2721
Tytoniowe 855
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 62
Wobec osób bezdomnych 22
Nielegalne plakatowanie i graffiti 16
Wobec nieletnich 268
Działania profilaktyczne w szkołach 299
Wykroczenia drogowe 3494
Założone blokady 798
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 25
Przeciwko obyczajowości 2641
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 9
Suma 10853