Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Kwiecień 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w kwietniu 2010 roku
Kwiecień 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 696
Naruszenie ładu i porządku publicznego 38
Niszczenie zieleni i szkody leśne 148
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 199
Zanieczyszczenie terenu przez psy 18
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 421
Kontrole placówek handlowych 32
Alkoholowe 2010
Tytoniowe 324
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 72
Wobec osób bezdomnych 37
Nielegalne plakatowanie i graffiti 9
Wobec nieletnich 127
Działania profilaktyczne w szkołach 240
Wykroczenia drogowe 2938
Założone blokady 571
Usunięte pojazdy nieużytkowane 2
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 12
Przeciwko obyczajowości 117
Osoby przekazane Policji 6
Zabezpieczenie imprez 20
Suma 8037