Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Kwiecień 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w kwietniu 2009 roku
Kwiecień 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1308
Naruszenie ładu i porządku publicznego 40
Niszczenie zieleni i szkody leśne 270
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 184
Zanieczyszczenie terenu przez psy 167
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 7
Nielegalny handel 268
Kontrole placówek handlowych 414
Alkoholowe 1299
Tytoniowe 704
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 85
Wobec osób bezdomnych 20
Nielegalne plakatowanie i graffiti 42
Wobec nieletnich 244
Działania profilaktyczne w szkołach 77
Wykroczenia drogowe 3085
Założone blokady 306
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 25
Przeciwko obyczajowości 178
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 9
Suma 8736