Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Grudzień 2023

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w grudniu 2023 roku.
Statystyka Grudzień 2023