Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Grudzień 2021

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w grudniu 2021 roku:
Statystyka Grudzień 2021