Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Grudzień 2020

Autor: Andrzej Hinz
Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsk w grudniu 2020 roku:
statystyka grudzień 2020