Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Grudzień 2018

Autor: Marta Drzewiecka

Liczba i rodzaj interwencji podjętych

w grudniu 2018 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 79
Naruszenie ładu i porządku publicznego 5
Niszczenie zieleni i szkody leśne 82
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 9
Zanieczyszczenie terenu przez psy 1
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 27
Nielegalny handel 4
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 157
Tytoniowe 310
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 151
Wobec osób bezdomnych 287
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Wobec nieletnich 44
Działania profilaktyczne w szkołach 155
Wykroczenia drogowe 2363
Założone blokady 435
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 45
Przeciwko obyczajowości 21
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 16
Suma 4197