Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: grudzień 2017

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w grudniu 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 75
Naruszenie ładu i porządku publicznego 4
Niszczenie zieleni i szkody leśne 56
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 15
Zanieczyszczenie terenu przez psy 2
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 30
Nielegalny handel 17
Kontrole placówek handlowych 16
Alkoholowe 147
Tytoniowe 421
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 133
Wobec osób bezdomnych 226
Nielegalne plakatowanie i graffiti 2
Wobec nieletnich 21
Działania profilaktyczne w szkołach 212
Wykroczenia drogowe 2385
Założone blokady 489
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 41
Przeciwko obyczajowości 30
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 18
Suma 4131