Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: grudzień 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w grudniu 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 96
Naruszenie ładu i porządku publicznego 1
Niszczenie zieleni i szkody leśne 56
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 12
Zanieczyszczenie terenu przez psy 3
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 24
Nielegalny handel 18
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 237
Tytoniowe 255
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 105
Wobec osób bezdomnych 221
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Wobec nieletnich 40
Działania profilaktyczne w szkołach 231
Wykroczenia drogowe 1853
Założone blokady 265
Usunięte pojazdy nieużytkowane 10
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 66
Przeciwko obyczajowości 11
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 12
Suma 3518