Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: grudzień 2015

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w grudniu 2015 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 108
Naruszenie ładu i porządku publicznego 6
Niszczenie zieleni i szkody leśne 42
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 30
Zanieczyszczenie terenu przez psy 5
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 22
Nielegalny handel 25
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 271
Tytoniowe 190
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 101
Wobec osób bezdomnych 140
Nielegalne plakatowanie i graffiti 3
Wobec nieletnich 46
Działania profilaktyczne w szkołach 193
Wykroczenia drogowe 1546
Założone blokady 295
Usunięte pojazdy nieużytkowane 7
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 20
Przeciwko obyczajowości 25
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 10
Suma 3086