Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: grudzień 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w grudniu 2014 roku Grudzień 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 268
Naruszenie ładu i porządku publicznego 32
Niszczenie zieleni i szkody leśne 23
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 105
Zanieczyszczenie terenu przez psy 13
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 5
Nielegalny handel 48
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 454
Tytoniowe 370
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 67
Wobec osób bezdomnych 146
Nielegalne plakatowanie i graffiti 8
Działania profilaktyczne w szkołach 131
Wykroczenia drogowe 1897
Założone blokady 0
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 36
Przeciwko obyczajowości 40
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 3643