Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: grudzień 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w grudniu 2013 roku Grudzień 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 429
Naruszenie ładu i porządku publicznego 64
Niszczenie zieleni i szkody leśne 21
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 126
Zanieczyszczenie terenu przez psy 13
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 2
Nielegalny handel 90
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 523
Tytoniowe 344
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 87
Wobec osób bezdomnych 97
Nielegalne plakatowanie i graffiti 1
Wobec nieletnich 184
Działania profilaktyczne w szkołach 127
Wykroczenia drogowe 2865
Założone blokady 156
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 58
Przeciwko obyczajowości 78
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 5
Suma 5270