Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: grudzień 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w grudniu 2012 roku Grudzień 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 472
Naruszenie ładu i porządku publicznego 20
Niszczenie zieleni i szkody leśne 71
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 149
Zanieczyszczenie terenu przez psy 29
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 8
Nielegalny handel 64
Kontrole placówek handlowych 11
Alkoholowe 542
Tytoniowe 467
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 83
Wobec osób bezdomnych 159
Nielegalne plakatowanie i graffiti 4
Wobec nieletnich 207
Działania profilaktyczne w szkołach 174
Wykroczenia drogowe 2069
Założone blokady 308
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 35
Przeciwko obyczajowości 48
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 4923