Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Grudzień 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w grudniu 2011 roku
Grudzień 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 720
Naruszenie ładu i porządku publicznego 38
Niszczenie zieleni i szkody leśne 144
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 139
Zanieczyszczenie terenu przez psy 18
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 30
Nielegalny handel 50
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 785
Tytoniowe 448
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 58
Wobec osób bezdomnych 80
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Wobec nieletnich 174
Działania profilaktyczne w szkołach 251
Wykroczenia drogowe 2059
Założone blokady 200
Usunięte pojazdy nieużytkowane 3
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 35
Przeciwko obyczajowości 143
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 5
Suma 5386