Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: Grudzień 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w grudniu 2010 roku
Grudzień 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1756
Naruszenie ładu i porządku publicznego 10
Niszczenie zieleni i szkody leśne 2
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 129
Zanieczyszczenie terenu przez psy 15
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 0
Kontrole placówek handlowych 27
Alkoholowe 407
Tytoniowe 474
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 34
Wobec osób bezdomnych 87
Nielegalne plakatowanie i graffiti 3
Wobec nieletnich 177
Działania profilaktyczne w szkołach 258
Wykroczenia drogowe 2494
Założone blokady 588
Usunięte pojazdy nieużytkowane 4
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 22
Przeciwko obyczajowości 139
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 1
Suma 6628