Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Grudzień 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w grudniu 2009 roku
Grudzień 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 691
Naruszenie ładu i porządku publicznego 47
Niszczenie zieleni i szkody leśne 117
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 82
Zanieczyszczenie terenu przez psy 72
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 31
Nielegalny handel 243
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 662
Tytoniowe 461
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 61
Wobec osób bezdomnych 94
Nielegalne plakatowanie i graffiti 5
Wobec nieletnich 176
Działania profilaktyczne w szkołach 266
Wykroczenia drogowe 3560
Założone blokady 642
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 6
Przeciwko obyczajowości 121
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 10
Suma 7349