Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Czerwiec 2019

Autor: Marta Drzewiecka
Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w czerwcu 2019 roku:
czerwiec 2019