Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: Czerwiec 2019
Autor: Marta Drzewiecka
Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w czerwcu 2019 roku:
czerwiec 2019