Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: czerwiec 2018

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w czerwcu 2018 roku

 
Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 184
Naruszenie ładu i porządku publicznego 33
Niszczenie zieleni i szkody leśne 155
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 36
Zanieczyszczenie terenu przez psy 2
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 71
Nielegalny handel 75
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1320
Tytoniowe 263
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 151
Wobec osób bezdomnych 189
Nielegalne plakatowanie i graffiti 0
Wobec nieletnich 47
Działania profilaktyczne w szkołach 126
Wykroczenia drogowe 3148
Założone blokady 892
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 64
Przeciwko obyczajowości 62
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 16
Suma 6823