Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: czerwiec 2017

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w czerwcu 2017 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 249
Naruszenie ładu i porządku publicznego 18
Niszczenie zieleni i szkody leśne 117
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 43
Zanieczyszczenie terenu przez psy 1
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 57
Nielegalny handel 63
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1470
Tytoniowe 546
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 150
Wobec osób bezdomnych 185
Nielegalne plakatowanie i graffiti 4
Wobec nieletnich 82
Działania profilaktyczne w szkołach 225
Wykroczenia drogowe 3104
Założone blokady 621
Usunięte pojazdy nieużytkowane 13
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 42
Przeciwko obyczajowości 61
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 6
Suma 7057