Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: czerwiec 2016

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w czerwcu 2016 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 239
Naruszenie ładu i porządku publicznego 36
Niszczenie zieleni i szkody leśne 52
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 43
Zanieczyszczenie terenu przez psy 0
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 42
Nielegalny handel 47
Kontrole placówek handlowych 6
Alkoholowe 1378
Tytoniowe 241
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 92
Wobec osób bezdomnych 139
Nielegalne plakatowanie i graffiti 2
Wobec nieletnich 95
Działania profilaktyczne w szkołach 186
Wykroczenia drogowe 1282
Założone blokady 168
Usunięte pojazdy nieużytkowane 5
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 43
Przeciwko obyczajowości 26
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 5
Suma 4128