Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: czerwiec 2015

Liczba i rodzaj interwencji

podjętych w czerwcu 2015 roku

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 347
Naruszenie ładu i porządku publicznego 38
Niszczenie zieleni i szkody leśne 25
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 56
Zanieczyszczenie terenu przez psy 1
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 15
Nielegalny handel 52
Kontrole placówek handlowych 3
Alkoholowe 1409
Tytoniowe 241
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 78
Wobec osób bezdomnych 63
Nielegalne plakatowanie i graffiti 3
Wobec nieletnich 101
Działania profilaktyczne w szkołach 262
Wykroczenia drogowe 1508
Założone blokady 205
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 48
Przeciwko obyczajowości 40
Osoby przekazane Policji 2
Zabezpieczenie imprez 0
Suma 4498