Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Statystyka: czerwiec 2014

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w czerwcu 2014 roku czerwiec 2014

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 695
Naruszenie ładu i porządku publicznego 38
Niszczenie zieleni i szkody leśne 62
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 190
Zanieczyszczenie terenu przez psy 12
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 16
Nielegalny handel 198
Kontrole placówek handlowych 10
Alkoholowe 2296
Tytoniowe 343
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 95
Wobec osób bezdomnych 49
Nielegalne plakatowanie i graffiti 6
Wobec nieletnich 11
Działania profilaktyczne w szkołach 211
Wykroczenia drogowe 1641
Założone blokady 217
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 22
Przeciwko obyczajowości 110
Osoby przekazane Policji 0
Zabezpieczenie imprez 16
Suma 6239