Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: czerwiec 2013

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w czerwcu 2013 roku Czerwiec 2013

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1012
Naruszenie ładu i porządku publicznego 61
Niszczenie zieleni i szkody leśne 359
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 157
Zanieczyszczenie terenu przez psy 13
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 25
Nielegalny handel 250
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 2743
Tytoniowe 518
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 108
Wobec osób bezdomnych 44
Nielegalne plakatowanie i graffiti 19
Wobec nieletnich 419
Działania profilaktyczne w szkołach 287
Wykroczenia drogowe 1479
Założone blokady 181
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 55
Przeciwko obyczajowości 186
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 24
Suma 7941