Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Czerwiec 2012

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w czerwcu 2012 roku
Czerwiec 2012

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 797
Naruszenie ładu i porządku publicznego 62
Niszczenie zieleni i szkody leśne 185
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 120
Zanieczyszczenie terenu przez psy 22
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 37
Nielegalny handel 264
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 1689
Tytoniowe 326
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 159
Wobec osób bezdomnych 67
Nielegalne plakatowanie i graffiti 10
Wobec nieletnich 301
Działania profilaktyczne w szkołach 64
Wykroczenia drogowe 1471
Założone blokady 20
Usunięte pojazdy nieużytkowane 1
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 52
Przeciwko obyczajowości 120
Osoby przekazane Policji 9
Zabezpieczenie imprez 10
Suma 5786