Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Czerwiec 2011

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w czerwcu 2011 roku
Czerwiec 2011

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 1497
Naruszenie ładu i porządku publicznego 29
Niszczenie zieleni i szkody leśne 219
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 232
Zanieczyszczenie terenu przez psy 9
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 50
Nielegalny handel 94
Kontrole placówek handlowych 0
Alkoholowe 3516
Tytoniowe 649
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 38
Wobec osób bezdomnych 19
Nielegalne plakatowanie i graffiti 8
Wobec nieletnich 14
Działania profilaktyczne w szkołach 261
Wykroczenia drogowe 3181
Założone blokady 588
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 44
Przeciwko obyczajowości 201
Osoby przekazane Policji 3
Zabezpieczenie imprez 9
Suma 10661