Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Czerwiec 2010

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w czerwcu 2010 roku
Czerwiec 2010

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 544
Naruszenie ładu i porządku publicznego 28
Niszczenie zieleni i szkody leśne 445
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 159
Zanieczyszczenie terenu przez psy 15
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 179
Kontrole placówek handlowych 11
Alkoholowe 2425
Tytoniowe 209
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 97
Wobec osób bezdomnych 13
Nielegalne plakatowanie i graffiti 10
Wobec nieletnich 118
Działania profilaktyczne w szkołach 136
Wykroczenia drogowe 3412
Założone blokady 473
Usunięte pojazdy nieużytkowane 0
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 4
Przeciwko obyczajowości 84
Osoby przekazane Policji 1
Zabezpieczenie imprez 20
Suma 8383