Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Czerwiec 2009

Liczba i rodzaj interwencji podjętych w czerwcu 2009 roku
Czerwiec 2009

Rodzaj interwencji Liczba
Porządkowe 738
Naruszenie ładu i porządku publicznego 39
Niszczenie zieleni i szkody leśne 253
Niezachowanie zasad przy trzymaniu zwierzęcia 134
Zanieczyszczenie terenu przez psy 73
Zwierzęta dzikie na terenie miasta 0
Nielegalny handel 300
Kontrole placówek handlowych 234
Alkoholowe 1425
Tytoniowe 367
Nietrzeźwi przewiezieni do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania 79
Wobec osób bezdomnych 0
Nielegalne plakatowanie i graffiti 18
Wobec nieletnich 134
Działania profilaktyczne w szkołach 146
Wykroczenia drogowe 2834
Założone blokady 330
Usunięte pojazdy nieużytkowane 27
Usunięte pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych 73
Przeciwko obyczajowości 133
Osoby przekazane Policji 11
Zabezpieczenie imprez 20
Suma 7368