Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Czerwiec 2022

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w czerwcu 2022 roku:
statystyka_2022-06_czerwiec