Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Statystyka: Lipiec 2020

Autor: Andrzej Hinz
Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w lipcu 2020 roku:

Statystyka Lipiec