Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Standaryzacja straży miejskich/gminnych

Standaryzacja straży miejskiej

Reprezentanci straży miejskich Województwa Pomorskiego rozmawiali na temat procedur i standardów działania.

Przedmiotem spotkania, które odbyło się 20 stycznia 2014 r. w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku, był zakres wymogów stawianych przed Strażami w ramach nadchodzącej standaryzacji.

Środowisko straży miejskich i gminnych jest bardzo niejednorodne. Składa się zarówno z dużych kilkusetosobowych formacji działających we wszystkich obszarach porządku publicznego określonych w Ustawie o strażach gminnych, jak i z małych kilkuosobowych straży, które realizują je w ograniczonym zakresie. Inicjatywa Wojewody Pomorskiego i Straży Miejskiej w Gdańsku ma pomóc w przezwyciężaniu tych różnic, podnieść standardy działania oraz zachęcić do współpracy.

Pilotażowy program, który zostanie wdrożony w Województwie Pomorskim,  ma szansę stać się w przyszłości ogólnopolskim standardem.

Więcej na temat standaryzacji