Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Sprawdzamy strefy w Oliwie i na Przymorzu

Wzmożone kontrole w kolejnych strefach ograniczonego postoju. Tym razem strażnicy miejscy wzięli pod lupę sektory: BO (w Oliwie) oraz BP (na Przymorzu). W związku z prowadzonymi działaniami jeszcze raz apelujemy do kierowców, by stosowali się do zasad obowiązujących w strefach, przestrzegali przepisów i nie narażali się na mandaty.
znak drogowy zakaz postoju z tabliczkami sektor BO, nie dotyczy posiadaczy kart OZM OZR DGM DGR drzewa latarnie uliczne domy drzewa

Patrole z Referatów I i IV przez dwa dni (wtorek-środa, 6-7 listopada) dyscyplinowały kierowców, którzy we wskazanych sektorach zlekceważyli przepisy Prawa o ruchu drogowym. Na sprawców wykroczeń funkcjonariusze nałożyli 34 mandaty (na łączną kwotę 4100 złotych), a w 19 przypadkach poprzestali na pouczeniach. 35 razy zakładali na koła aut blokady.

To nie koniec intensywnych działań strażników w strefach na Przymorzu i w Oliwie. Wzmożonych kontroli należy się spodziewać także od 19 (poniedziałek) do 23 listopada (piątek).

b39

W strefach ograniczonego postoju obowiązują szczególne zasady, dotyczące parkowania pojazdów. Przy każdym wjeździe na teren strefy stoi znak B-39 (strefa ograniczonego postoju) z informacją, że zakaz postoju nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów określonego typu, wydanych przez zarządcę drogi. Komuś, kto posiada właściwy identyfikator, wolno zaparkować w strefie auto na ogólnych zasadach. Kierowca, który takiego dokumentu nie ma, musi korzystać z wyznaczonych miejsc płatnych.

Więcej informacji na temat parkowania w strefach ograniczonego postoju znajdziesz tutaj…

Spis gdańskich ulic należących do SOP

Strefa obowiązuje aż do odwołania. Wyjazd z niej oznaczony jest znakiem B-40 (koniec strefy ograniczonego postoju).

b41