Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Sprawdzali czy Cię nie oszukują

Straż Miejska w Gdańsku sprawdziła legalność wag na targowiskach miejskich.

W dniach 7-8 kwietnia gdańscy strażnicy miejscy wraz z pracownikami Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku przeprowadzili kontrolę targowisk miejskich zlokalizowanych we Wrzeszczu, na Przymorzu oraz Śródmieściu.  Sprawdzano legalność wag stosowanych przez osoby tam handlujące. Skontrolowano łącznie 95 stoisk. W wyniku kontroli nałożono 28 mandatów karnych na sumę 1300 zł. Jedna sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego.  Część wag nie posiadała legalizacji na części natomiast znaki legalizacyjne były zniszczone bądź uszkodzone. Waga taka nie może być używana w handlu. Akcje takie będą kontynuowane.