Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Spotkanie Wydziału Południe z radnymi

Strażnicy z Wydziału Południe spotkali się z przewodniczącymi rad

W siedzibie Referatu Dzielnicowego V Straży Miejskiej w Gdańsku w dniu 27 marca odbyło się spotkanie strażników z Wydziału Południe z przewodniczącymi zarządów rad dzielnic i osiedli z południowej części miasta.

Na początku spotkania Naczelnik Wydziału Czesław Belka serdecznie przywitał zgromadzonych gości, a następnie przedstawił zakres pracy i obowiązków strażników miejskich, pełniących służbę na rozległym terenie południowych i wschodnich dzielnic miasta Gdańska.

W dalszej części spotkania Kierownicy Referatów Dzielnicowych V i VI kolejno przedstawili statystyki interwencji oraz omówili główne problemy, występujące w poszczególnych dzielnicach. Następnie każdy z zaproszonych gości kolejno przedstawiał problemy dzielnicowe, zgłaszane przez mieszkańców, które w formie dyskusji i wymiany doświadczeń były omawiane przez strony spotkania. Rozmowy toczyły się wokół problemów: lawiny psich nieczystości, zaśmiecania i spalania odpadów w instalacjach grzewczych.

Radni bardzo wysoko ocenili współpracę ze Strażą Miejską w Gdańsku, a strażnicy zamierzają kontynuować spotykania z radnymi.

[wpspoiler name="Fotorelacja - Strażnicy z Wydziału Południe spotkali się z radnymi" ][gallery link="file" columns="3" include="7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459"] [/wpspoiler]