Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Spotkanie Wydziału Północ

Spotkanie Wydziału Północ

Strażnicy z Wydziału Północ spotkali się z przewodniczącymi zarządów rad dzielnic i osiedli.

W spotkaniu, które odbyło się 14 listopada w siedzibie Referatu Dzielnicowego III, mieszczącej się na ul. Lilli Wenedy 18c, uczestniczyli przedstawiciele dzielnic i osiedli, położonych w północnej części miasta: Brzeźna, Nowego Portu, Letnicy, Młynisk, Wrzeszcza, Zaspy, Strzyż, VII Dworu, Oliwy, Osowej, Matarni, Przymorza oraz Żabianki. Spotkaniu przewodniczył Naczelnik Wydziału Północ, Pan Artur Młodawski w towarzystwie Kierowników Referatów Dzielnicowych.

Podczas spotkania przedstawione zostały siły i środki jakimi dysponują poszczególne Referaty Dzielnicowe. Uczestnikom zostały przybliżone dane liczbowe, dotyczące rodzaju i ilości przeprowadzonych  interwencji. Następnie każdy z przedstawicieli mógł zabrać głos i porozmawiać ze strażnikami miejskimi na temat bieżących problemów dzielnicy. Rozmowa toczyła się wokół kwestii zaśmiecania, wykroczeń drogowych i spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

Zorganizowanie spotkania w siedzibie Referatu III dało możliwość przewodniczącym rad dzielnic i osiedli od kuchni poznać pracę strażnika miejskiego i porozumieć się z Naczelnikiem Wydziału i Kierownikami Referatów Dzielnicowych co do sposobu dalszej współpracy przy okazji rozwiązywania kolejnych spraw porządkowych mieszkańców.

[wpspoiler name="Fotorelacja - Spotkanie Wydziału Północ" ][gallery link="file" ids="9209,9210,9211,9212,9213,9214,9215,9216,9217,9218,9219,9220"][/wpspoiler]