Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Spotkanie Wydziału Centrum

Spotkanie Wydziału Centrum z radnymi

W siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku w dniu 13 listopada odbyło się spotkanie strażników z Wydziału Centrum Straży Miejskiej w Gdańsku z przewodniczącymi zarządów rad dzielnic i osiedli z centralnej części miasta.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Dzielnicy Gdańsk Śródmieście, Rady Osiedla Gdańsk Siedlce i Rady Osiedla Gdańsk Wzgórze Mickiewicza, Kierownicy Referatów Dzielnicowych oraz strażnicy rejonowi. Podczas spotkania zostały omówione bieżące problemy poszczególnych dzielnic:

Osiedle Gdańsk Wzgórze Mickiewicza - spożywanie alkoholu na ciągach pieszych, nieporządek na opuszczonych posesjach;

Osiedle Gdańsk Siedlce - brak porozumienia w sprawie wykupu podwórek;

Dzielnica Gdańsk Śródmieście - zajęcie pasa drogowego przez ustawione kontenery na gruz, zaśmiecanie i spożywanie alkoholu na podwórzach nocą, palenie tytoniu pod nocnymi lokalami.

Naczelnik Wydziału Centrum, Grzegorz Pawlak zanotował zgłoszone przez rady postulaty, a przewodniczący zarządów rad dzielnic i osiedli wymienili się doświadczeniami w zakresie poprawy porządku w centralnej części miasta.

[wpspoiler name="Fotorelacja - Spotkanie Wydziału Centrum z radami dzielnic i osiedli" ][gallery link="file" ids="9191,9192,9193"][/wpspoiler]