Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Spotkanie dla niesłyszących

Spotkanie dla niesłyszących

W dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne dla podopiecznych gdańskiego oddziału Polskiego Związku Głuchych, w którym wzięli udział strażnicy.

Obecni w siedzibie Związku przy ul. Pniewskiego funkcjonariusze Straży Miejskiej odnosili się do wielu zagadnień poruszanych podczas dyskusji. Najczęstsze pytania dotyczyły funkcjonowania sms-a dla osób głuchoniemych, możliwości zgłaszania próśb o interwencję droga elektroniczną oraz pracy referatów dzielnicowych.

Przypominamy, że Straż Miejska w Gdańsku dysponuje specjalnym numerem telefonu - 508 037 258 - pod którym osoby głuchonieme mogą zgłaszać interwencje za pomocą usługi SMS. Osoba korzystająca z numeru powinna w treści wiadomości wpisać następujące informacje: rodzaj zagrożenia lub nieprawidłowości, miejsce zdarzenia, a także imię, nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej.