Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Spalaniu mówimy „nie”

Spalaniu mówimy „nie”

W dniach od 21 do 28 lutego 2014 będzie prowadzona akcja dotycząca spalania nieczystości i odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi.

W działaniach kontrolnych będą brały udział: Referat III – swoim zasięgiem obejmuje m.in. Wrzeszcz, Brzeźno, Letnicę i Nowy Port – oraz Referat IV, który pracuje na Żabiance, Matarni, w Oliwie, Jelitkowie oraz w Osowej.

Przypominamy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Palić w nim można opał dozwolony, np. czyste drewno, węgiel, koks, miał, groszek ekologiczny, czysty papier. Natomiast palić nie wolno m.in.: plastikowych butelek, lakierowanego i malowanego drewna, odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych czy plastikowych toreb.

Nie każdy z nas wie, że szkodliwość spalania odpadów w domowych piecach wynika głównie ze zbyt niskiej temperatury, która panuje w tego typu instalacjach.

Spalanie trujących materiałów w niskiej temperaturze (np. domowe piece) powodują przedostanie się do środowiska toksycznych zanieczyszczeń takich jak: tlenek węgla, tlenki siarki i azotu, chlorowodór, fluorowodór, trwałe zanieczyszczenia organiczne (dioksyny, furany), lotne węglowodory, kwaśne aerozole, które następnie wraz z tlenem przedostają się do organizmu człowieka, powodując nierzadko ciężkie choroby; m.in. podrażnienia i uszkodzenia płuc.

Za spalanie odpadów w przydomowych piecach grozi mandat w wysokości do 500 PLN. Interwencje dot. spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych opierają się na kontroli przestrzegania zapisów zawartych w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (art. 191 Ustawy o odpadach - Kto, wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”).