Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Sobieszewo 2010

W dniach 15-17 września w Sobieszewie odbyło się szkolenie funkcjonariuszy straży gminnych i miejskich.

W spotkaniu udział wzięło jedenaście straży miejskich z całej Polski, między innymi, Białegostoku, Bielska-Białej, Kielc, Krakowa, Łodzi, Płocka, Poznania, Radomia, Wałbrzycha, Żyrardowa i Wrocławia.

[gallery link="file" columns="1" include="2553"]

Celem szkolenia była wymiana doświadczeń, doskonalenie procedur i wspólne wypracowywanie najlepszych rozwiązań związanych z działalnością straży. Główne tematy zjazdu dotyczyły stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, kontroli zarządczej, inwentaryzacji, procedur związanych z zarządzaniem umundurowaniem oraz prowadzeniem spraw kadrowych.