Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Śmigus dyngus

WodaStraż Miejska będzie interweniować na chuligańskie wybryki.

Tradycyjny Śmigus dyngus czasami przeradza się w nieodpowiedzialne zachowania, zwłaszcza młodych ludzi, którzy wyposażeni w wiadra lub butelki polewają wodą przechodniów. Straż Miejska w drugi dzień Świąt będzie w ramach swoich patroli będzie zwracała szczególną uwagę na grupy młodzieży i interweniowała w przypadku wszelkich agresywnych zachowań wobec przechodniów. Będzie też przyjmować zgłoszenia takich zachowań na numer interwencyjny 986.

Zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu Wykroczeń: "kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, (...) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Oblanie przechodnia wodą można uznać za taki wybryk, zakłócający spokój i porządek publiczny. Grozi za to mandat karny w wysokości do 500 złotych.